Internet

Pre domácnosti

Basic
10.90 € / mesiac
10 Mbit/s / 10 Mbit/s
neobmedzený objem dát
bez viazanosti
Standard
13.90 € / mesiac
20 Mbit/s / 20 Mbit/s
neobmedzený objem dát
bez viazanosti
Profi
16.90 € / mesiac
30 Mbit/s / 30 Mbit/s
neobmedzený objem dát
bez viazanosti
Zriadenie pripojenia v bytovom dome od 1 €
Zriadenie pripojenia v rodinom dome od 50 €

Doplnkové služby

Verejná IP adresa3,00 € / mesiac
Webhostingod 2,50 € / mesiac
Registrácia doménviď cenník domén
Poplatok za znovupripojenie po odpojení pre porušenie zmluvných podmienok50,00 €
Odpojenie pre porušenie zmluvných podmienok:Zdarma
Poplatok za preloženie klienta:Individuálne
Výjazd technického pracovníka (každá začatá hodina v prípade ak problem je spôsobený klientom):15,00 €
Zaslanie 1. upomienky: 4,99 €
Zaslanie 2. upomienky: 4,99 €