Kontakt

Kancelárske priestory:

Business center Poprad (bývalý Naftoprojekt)
8. poschodie č.d. 816
Karpatská 15
058 01 Poprad

Prevádzkovateľ služby PopradNet

IDevelopment, s.r.o.
Prešovská 2731/36
058 01 Poprad
IČO: 47 019 301
DIČ: 2023705266
IČ DPH: SK2023705266

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s., pobočka Poprad
č.ú.: 4017790115/7500
IBAN: SK26 7500 0000 0040 1779 0115

Kontakty:

Help Desk - podpora zázkazníkom
Informácie o dostupnosti služby, možnosti pripojenia a všeobecné informácie

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro vložka č. 27519/P