Pripájame ďaľšie obce

V rámci rozširovania pokrytia v okolí Popradu zavádzame Internet do obcí Hozelec, Švábovce a Hôrka - časť Kišovce.
Pri budovaní našej siete dávame dôraz na rýchlosť, spoľahlivosť a kvalitu pripojenia.